EFT werkgerelateerd

U kunt in deze praktijk terecht voor hulp wanneer er sprake is van hardnekkige stagnatie in werkrelaties. Daar waar het beëindigen van de relatie verstrekkende gevolgen voor de onderneming kan hebben en de samenwerking liefst wel voortgezet wordt kan een EFT traject kansen bieden.

Therapie op het werk, het is nog steeds een taboe. Coaching is algemeen geaccepteerd, maar therapie wordt vaak nog gezien als een stap te ver omdat het dan gaat over het meer persoonlijke en diepere emotionele leven van een mens. Maar is dat wel terecht?

Emotionally Focused Therapy gaat over werken met de emoties die voortkomen uit de manier waarop iemand gehecht is. Deze hechtingspatronen, welke het gedrag van iemand beïnvloeden, spelen uiteraard ook een rol in werkrelaties. Dit houdt in dat er in conflictueuze situaties iets een rol kan spelen waarvan (niet alle) partijen in de gaten hebben dat dit zo is. Hierdoor kan het voorkomen dat partijen het met elkaar wel opgelost krijgen op een verstandelijk niveau, maar er toch steeds weer een terugval is naar het oude conflict. Wanneer dit het geval is, kan dit betekenen dat in het zoeken naar de oplossing de zoektocht op het emotionele gebied niet diep genoeg heeft plaats gevonden. EFT kan dan helpen. Het patroon wordt dan op het emotionele vlak tot op de bodem geordend waardoor alle kaarten op een veilige manier op tafel komen te liggen en partijen tot oplossingen kunnen komen waar iedereen oprecht achter staat. Terugval heeft dan geen functie meer.

Home | Contact