Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een ervaringsgerichte therapievorm die ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht en bewezen is in Canada en die inmiddels over bijna de hele wereld verspreid is. EFT gaat er vanuit dat ieder mens vanuit opgedane ervaringen zowel binnen het gezin van herkomst als daarbuiten op een bepaalde wijze gehecht is aan de mensen om zich heen. Deze hechting is grofweg gezegd óf gebaseerd op vertrouwen (veilige hechting) óf op wantrouwen (onveilige hechting). Hoe iemand gehecht is bepaalt zijn of haar gedrag in een bepaalde situatie. EFT stelt hierbij de ervaren emoties centraal omdat deze iets zeggen over de onvervulde behoeftes die iemand heeft. De therapievorm is er op gericht mensen te helpen zich te kunnen gedragen op een dusdanige wijze dat de kans op het vervuld raken van de onderliggende menselijke behoeftes zo groot mogelijk is. Deze vervulling leidt tot het ervaren van veiligheid waardoor ruimte ontstaat waarbinnen iemand volledig tot ontwikkeling kan komen. EFT kan gebruikt worden in elke (verstoorde) relatie, zowel in de privé-sfeer (partners, familie, vrienden, buren) als in werk gerelateerde relaties (zie aldaar op deze site).

Voor verdere informatie en nieuws over Emotionally Focused Therapy verwijs ik graag naar de EFT NL website. U kunt daar o.m. ook lezen over dat EFT een wetenschappelijk onderzochte en bewezen therapievorm is en dat terugval na beëindiging van een goed afgeronde therapie nauwelijks voorkomt.

EFT en Haptotherapie

In mijn praktijk werk ik zowel met haptotherapie als met Emotionally Focused Therapy. EFT en Haptotherapie sluiten naadloos bij elkaar aan. Beide therapievormen hebben hun focus op de kracht van de beleving van gevoelens en emoties in combinatie met het aangeboren zelfherstellende vermogen van de mens wanneer er bij deze gevoelens op een invoelende en bevestigende wijze wordt stilgestaan. Voor een haptotherapeut is het zich begeven en bevinden op het gebied van de emotionele beleving dagelijkse kost. En het is met name dit hierin bij uitstek thuis zijn van de haptotherapeut dat naar mijn beleving de combinatie Haptotherapie en EFT tot een sterk koppel maakt.

Home | Contact