Haptotherapie

Haptotherapie gaat over leven vanuit het contact met uw gevoel: meer doen in het leven van wat u echt zelf wilt in plaats van wat er bijvoorbeeld van u wordt verwacht. Zelf ruimte in kunnen nemen en uw grenzen kunnen aangeven, laten zien en voelen aan uzelf en anderen wie u werkelijk bent. Haptotherapie gaat eigenlijk over zo veel mogelijk in het leven ‘echt en authentiek’ kunnen zijn. Met behulp van haptotherapie kunt u leren waaraan u het in uw lichaam kunt voelen wanneer u echt uzelf bent of wanneer u zich aanpast. Door uw gevoel te kunnen gebruiken als oriëntatiepunt voor welk gedrag werkelijk bij u past kunt u zichzelf steeds beter leren kennen. Hierdoor ontstaat er als het ware een betrouwbare bodem onder uw voeten, een bodem waar u op kunt staan en die uiteindelijk zo veilig en bekend aanvoelt dat u uzelf steeds in vrijheid kunt bewegen.
En heel belangrijk daarnaast: haptotherapie gaat over de vraag wat u er als individu voor nodig hebt om zover te kunnen komen.
Haptotherapie is een toepassingsvorm van de haptonomie (hapsis is het Griekse woord voor gevoel of tast). Dit is de wetenschap rond de ontwikkeling van het gevoelsleven van de mens.

EFT en Haptotherapie

In mijn praktijk werk ik zowel met haptotherapie als met Emotionally Focused Therapy (EFT, zie aldaar op deze site).
EFT en Haptotherapie sluiten naadloos bij elkaar aan. Beide therapievormen hebben hun focus op de kracht van de beleving van gevoelens en emoties in combinatie met het aangeboren zelfherstellende vermogen van de mens wanneer er bij deze gevoelens op een invoelende en bevestigende wijze wordt stilgestaan. Voor een haptotherapeut is het zich begeven en bevinden op het gebied van de emotionele beleving dagelijkse kost. En het is met name dit hierin bij uitstek thuis zijn van de haptotherapeut dat naar mijn beleving de combinatie Haptotherapie en EFT tot een sterk koppel maakt.

Home | Contact