EFT Relatietherapie

Naast het individuele aanbod neemt relatietherapie een belangrijke plaats in binnen mijn praktijk. Dit omdat de veiligheid die ervaren wordt binnen de relatie met de belangrijkste persoon in iemands leven vaak voor een groot deel bepaalt met welk basisgevoel men zich in de wereld begeeft. Ervaart men onvoorwaardelijke steun en acceptatie vanuit het eigen nest, dan kan er meer vertrouwen zijn in dat je goed bent zoals je bent en dat het allemaal wel goed zal komen in het leven. Dit gevoel geeft iemand vervolgens alle ruimte om zich bezig te houden met tot bloei te komen en te genieten van het leven.

Centraal in de relatietherapie staat steeds hoe de partners zich onderling tot elkaar verhouden en in welke mate zij zich gevoelsmatig met elkaar kunnen verbinden. Voelen zij zich veilig bij elkaar? Kunnen zij op elkaar rekenen?
Vaak zijn botsingen en ruzies binnen de relatie tekenen van het zich zorgen maken over of de ander wel (voldoende) emotioneel beschikbaar is of dat men er eigenlijk alleen voorstaat. Wanneer dit het geval is zie je vaak negatieve patronen tussen de partners ontstaan die tot doel hebben om met de spanning van het verlies van emotionele verbondenheid om te kunnen gaan. Men gaat zich terugtrekken of juist de ander constant bij de les proberen te krijgen. Deze patronen worden vaak eindeloos herhaald, kosten veel energie en leveren uiteindelijk niet op wat wordt beoogd: ze houden de partners op afstand en roepen daarmee vervolgens opnieuw het niet werkende patroon op, enzovoort.
Uiteindelijk zetten deze patronen zich als het ware “vast” en verdwijnt alle beweging uit de relatie. Dit is vaak het moment dat de partners gaan denken aan uit elkaar gaan omdat ze geen andere oplossing zien en zij de lijdensweg niet langer kunnen verdragen. Of het wordt ervaren als: “de koek is kennelijk op” en trekt men op deze wijze zijn of haar conclusie.
Een ander veel voorkomend gevolg van het elkaar niet (meer) kunnen bereiken is dat er buitenechtelijke relaties of affaires met anderen gaan ontstaan, met alle pijnlijke gevolgen van dien.

Tijdens de therapie worden de fases van de Emotionally Focused Therapy aangehouden: allereerst wordt het systeem dat het gebrek aan emotionele verbondenheid tussen de partners in stand houdt opgespoord en benoemd.
Vervolgens krijgen beide partners een therapeutisch aanbod dat hen helpt in contact te komen met hun onderliggende gevoelens en onvervulde behoeftes zodat zij steeds meer aan zichzelf én aan elkaar te voorschijn kunnen gaan komen in wie zij werkelijk zijn.
Tot slot wordt gekeken naar wat er voor nodig is om de band tussen de partners nog verder te verstevigen en te verdiepen, zodat de nieuw ingezette positieve en stijgende lijn zich kan blijven voortzetten en terugval voorkomen wordt.

Vindt in de individuele therapie het proces van onderlinge bevestiging plaats tussen therapeut en cliënt, in de relatietherapie staat de uiteindelijke bevestiging tussen de partners onderling centraal. En het prachtige daarvan is dat deze band blijvend mee naar huis genomen wordt en vervolgens steeds meer voor elke dag een bron van veiligheid, vertrouwen, warmte, steun en voeding kan zijn. Partners kunnen op deze manier ook “aan elkaar genezen” van kwetsuren ergens in hun leven opgedaan op het gebied van emotionele verbondenheid en dat is misschien nog wel het allermooiste.

EFT en Haptotherapie

Emotionally Focused Therapy en Haptotherapie sluiten naadloos bij elkaar aan. Beide therapievormen hebben hun focus op de kracht van de beleving van gevoelens en emoties in combinatie met het aangeboren zelfherstellende vermogen van de mens wanneer er bij deze gevoelens op een invoelende en bevestigende wijze wordt stilgestaan. Voor een haptotherapeut is het zich begeven en bevinden op het gebied van de emotionele beleving dagelijkse kost. En het is met name dit hierin bij uitstek thuis zijn van de haptotherapeut dat naar mijn beleving de combinatie Haptotherapie en EFT tot een sterk koppel maakt.

Voor verdere informatie en nieuws over Emotionally Focused Therapy verwijs ik graag naar de EFT NL website. U kunt daar o.m. ook lezen over dat EFT een wetenschappelijk onderzochte en bewezen therapievorm is en dat terugval na beëindiging van een goed afgeronde therapie nauwelijks voorkomt.

Home | Contact